Logo
  • 繁體中文 | 简体中文 | English | Español
 

Online Banking

贷 款 专 员

别称 分行/部门 全国贷款执
照系统编号
(NMLS ID)
An Luxi Lucy NY Lending 1064 1034574
Cao Mu Jenny New York B67 856476
Chan Candy - Millbrae B15 772973
Chan Catherine - Credit Analysis 1154 565543
Chan David - Mortgage 1183 565461
Chan Koi Samson NY Chinatown B51 1029044
Chan Shun-Luen Tracy Retail Loan Admin 1182 565463
Chan Yin - Kent B80 962468
Chang Chi David New York B52 565482
Chang ChingYuan Gary Millbrae B15 978961
Chang Heilin Linda Irvine B14 519045
Chang Ting Melody Diamond Bar B20 968920
Chang Wen Wen San Jose Brokaw B38 565523
Chang Yu Lynn Chicago Westmont B75 565447
Chao Anna - Bellevue B83 1007021
Chau David - Kent B80 519046
Chen Huoy-Jiuan Crystal Cupertino B12 565524
Chen Irene - Westminster B5 519040
Chen Jennifer - Orange B33 565497
Chen Jiao Jasmine New York B52 565556
Chen Na-Sa - Cupertino B12 565517
Chen Tsunghsin Vincent San Diego B36 565501
Chen Yu Tony New York B68 565468
Cheng Chia-Hwei Samuel New York B67 565585
Cheng Eric - Richmond B19 565522
Chen-Lee Shiny - San Gabriel B7 519113
Cheung Annie - San Jose Brokaw B38 772977
Cheung Patrick - Mortgage Loan 1183 672999
Chi Tiffany - Rowland Heights B4 565449
Choi Kenneth - Ontario B42 565502
Chou Tien Christine New York B67 565483
Chou Yug-Huey Ruby Rowland Heights B4 968919
Chow Kim - Chicago Broadway B74 565553
Chow Man-Wa Kitty Ontario B42 968914
Chun Cho Richard New York B68 565574
Ciputra Josephine - Retail Loan - N. Cal Region 1282 565525
Conan Nathaniel - New York B51 565579
Cung Minh Jennifer New York B50 565466
Dai Wen - New Jersey B88 565484
Dang Lan - San Jose B6 565518
DiGrandi Pao Pauline San Jose Brokaw B38 565519
Ding Sharon - Arcadia B26 519034
Do Jennifer - Alhambra B3 565505
Duong Hillary - Chicago Broadway B74 565443
Fan Anita - Milpitas B13 565520
Fung Ho-Yee Melissa Torrance B8 519027
Geng Lei Adel Milpitas B13 978960
Gong Joann - New York B53 565485
Guan Andrina - Oakland B9 978959
Han Ching-Ju Lucy Milpitas B13 565535
Heung Lee-Yung - Arcadia B26 565503
Ho Andrea - Oakland B9 565536
Ho Sherry - Monterey Park B2 565450
Ho Shui Alice Retail Loan - N. Cal Region 1282 565527
Ho Shuk Gillian Rowland Heights B4 955107
Hsu Amy - Milpitas B13 565528
Huang Huina - New York B67 565471
Huang Jenny - Cerritos B29 519028
Huang Lusi - New York B51 856471
Hwang Wen-Chien Amanda New York Region - Lending 1064 565486
Kuang Lun Alan NY Flushing B50 565472
Kung Kathy - Fountain Valley B32 519041
Lai Maggie - Oakland B9 565537
Lam Heiyung Henry Houston B70 (TX Corp Loan 2385) 951314
Lee Alice - Houston B70 (TX Corp Loan 2385) 644717
Lee Ariel - Plano B79 (Loan Production Dallas 2485) 644719
Lee David - New York B51 565498
Lee Donna - Ontario B42 519029
Lee Jaewon - New Jersey B88 519025
Lee Jessica - Houston B70 (TX Corp Loan 2385) 958551
Lee Mei Crystal NY Region - Corp Lending 5586 565474
Lee Pak Kenny New York B53 856475
Lee Sau Fanny Diamond Bar B20 565451
Lee Shuju Shu City of Industry B11 519111
Lei Joyce - New York B53 565554
Lei Xinzhuan Jannie San Gabriel B7 968918
Li Erica - Richmond B19 565529
Li Margaret - Mortgage 1183 565464
Li Qiu Susan Cupertino B12 772976
Li Suihua Maggie San Francisco B41 1034579
Li Zhuo Joey Credit Analysis 1154 565475
Liang Pattie - North Flushing B66 565487
Lin Becky - Monterey Park B2 565492
Lin Chun-Hwa Julie Irvine Barranca B30 519044
Lin Hsiao Ing - Arcadia B26 519039
Lin Su Sue Union City B21 978958
Ling May - Chicago Chinatown B73 565445
Linh Jennifer - Chicago Corp 1076 565546
Liou Pei-Chun Li San Gabriel B7 519112
Liu Jin - New York B67 565580
Liu Xiao Shirley Seattle B81 1018744
Lo Anna - Real Estate 1185 565460
Lu Claudia - Valley Stoneman B17 565494
Lum Michael - Bellevue B83 519049
Mai Dong - Boston B60 713481
Malhotra Sushma - Plano B79 (Loan Production Dallas 2485) 644720
Moy Woo Julie - Chicago Chinatown B73 565446
Ng Sek Hong Bellevue B83 1007020
Ng Sunny - New York Region - Lending 1064 565476
Ng Thomas - Kent B80 519052
Ning Laura - Seattle B81 519053
Peng Ho Li Ching - Union City B21 565538
Phong Gorden - Diamond Bar B20 565696
Pun Wan-Cheung Patrick NY Lending 1064 1034575
Qu Yuan Yvonne Bellevue B83 1007022
Robles Jr. Gabriel - Mortgage 1183 607705
Ruan Mei - New Jersey B88 856472
Ruan Qinci - NY Chinatown B51 1034576
Rungsigul Songsong Amy Kent B80 1029043
Seto Judy - Chicago Westmont B75 565549
Sheneman Allison - Seattle B81 494027
Shieh Hsiu-Hwa Jackie New York B65 565477
Shih Jane - Diamond Bar B20 565495
Situ Iris - Alhambra B3 971481
So Ho Wendy Sacramento B22 978957
So Vera - Retail Loan Admin 1182 565465
Su Jennifer - Irvine Barranca B30 565507
Su Ting Tim Bellevue B83 673020
Sung Tai Sheng - San Diego B36 565508
Tam Kwan Algar NY Region - Corp Lending 5586 565557
Tang Tsungchen Joanna Cupertino B12 565539
Tang Wilson - Los Angeles B1 565453
Tanuwijaya Ellen - City of Industry B11 968915
Tran Amy - New York Chinatown B51 565576
Tran Chan Jenny Los Angeles B1 565455
Tran Loan Elaine San Jose B6 565530
Truong Min Jenny Chicago Chinatown B73 565550
Truong Phuong Nancy NY Flushing B50 1062523
Tsai Chia Charles Retail Loan Admin 1182 565462
Tsang Hing Harry NY Region - Corp Lending 5586 565491
Tsang Ju Judi Chicago Chinatown B73 565552
Tsang Lung Luke Cerritos B29 519036
Tsou Katrina - Cupertino B12 565531
Tsou Ping Ping Heng NY N. Flushing B66 1029045
Tung Howard - Mortgage 1183 672912
Vu Dean - Westminster B5 565456
Vuong De Danny Sacramento B22 565540
Wang Joy - Union City B21 772975
Wei Yuehchuan Emily Torrance B8 519043
Wen Jennifer - New York B66 565581
Weng Tian Joanne Dublin B43 565541
Williams Irene - Northridge B34 955110
Wong Chun-Fa Florence Valley-Stoneman B17 955108
Wong Claudia - Dublin B43 565533
Wong Fun - New York B51 565478
Wong Jenny - Chicago Broadway B74 565547
Wong King Deannie City of Industry B11 968917
Wong Man Mandy New York Midtown B65 565577
Wong Paul - Richmond B19 772974
Wong Yuk Irene Millbrae B15 565542
Wong-Mok Ivy - South Flushing B67 565489
Wu Dora - Monterey Park B2 519037
Wu Freda - Northridge B34 565510
Wu Lillian - Northridge B34 519114
Wu Shao Mei - Union City B21 978956
Wu Susan - New York B53 565584
Wu Wanda - Los Angeles B1 519038
Wu Xian Andy New York B68 565440
Wu Zhao Ken New York B51 565441
Xiao Sharon - New York B50 565582
Yang Lee Lee-Chuan Irvine B14 565458
Yang-Brenner Josephine - Bellevue B83 519055
Yee Mei Alice Plano B79 (Loan Production Dallas 2485) 951316
Yeung Amy - San Francisco B41 565534
Yu Jingfang Joyce Irvine Barranca B30 565512
Yu Liangyi Lily Monterey Park B2 968916
Zhang Lei Renee Monterey Park B2 519042
Zhang Qi Candy New York B66 565442
Zhang Xun Ann Boston B60 1029046
Zhao Zhuangfei Jung El Monte B23 565499
Zhou Jing - New York B52 565480
Zhu Xue Jenny NY Chatham Square B68 1029047
Zhu Zeqin Kevin Houston B70 (TX Corp Loan 2385) 951313


支付房屋貸款有困難?

支付房屋贷款
有困难?

我们可以帮助您!

详情点此处
phoneicon

1-800-9CATHAY

(1-800-922-8429)

个人客户服务
周一至周五美国西岸时间上午六时至晚上七时三十分。


商业客户服务
周一至周五美国西岸时间上午六时至下午六时。

国泰银行一线通」提供24小时帐户查询服务。

身在香港的美国客户可致电免费号码3710-1400直接联络美国客户服务中心。


谢 谢 您 浏 览 国 泰 银 行 网 站

您现在将进入一个非我们管核的网站。

国泰银行不能保证其他网站所提供的资料及建议是否正确。国泰银行亦不会对其他网站的资料保密及安全性负责。我们建议您先了解此网站的资料保密政策然后再提供个人资料。

如对此网站或其提供之服务有任何投诉,请与我们联络:

Cathay Bank

Compliance Department

9650 Flair Drive EL-5-C

El Monte, CA 91731.

Cathay Bank Logo

電 子 郵 件 通 信 是 不 安 全 的

當透過此網站向我們發出任何電子郵件時, 請不要包含敏感資料,例如賬戶號碼或非公開的個人資料,例如社會安全或稅務識別號碼。